Partnerzy

Adw. Adam Bajgierowicz,
adwokat  i radca prawny, członek Okręgowej Rady Adwokackiej  w Rzeszowie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.  Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.  Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Praca magisterska z zakresu prawa karnego napisana pod kierunkiem wybitnego karnisty prof. Andrzeja Zolla.    Finalista  VIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Adw. Krzysztof Bednarz,
doświadczenie i wiedzę prawniczą zdobywał w trakcie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (2000-2005).W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie zakończoną złożonym egzaminem sędziowskim, praktykując w wydziałach: cywilnym , karnym, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnym i nieletnich oraz gospodarczym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i Stalowej Woli oraz Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.
Od  lutego 2011r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Stalowej Woli reprezentując osoby fizyczne, a także przedsiębiorców.
Uczestniczył w konferencjach naukowych i wygłosił referaty:
1) ,, Koncepcja sprawiedliwości naprawczej wg L. Petrażyckiego a mediacje w procesie cywilnym”( Konferencja Naukowa zorganizowana przez UJK w Kielcach i KUL, 24 października 2011r.)
2) ,, Konsument jako pozwany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a jego prawo do sprawiedliwego procesu” ( II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, 28 maja 2012r.).

Adw. Agnieszka Derylak,
adwokat, wspólnik w kancelarii. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Następnie odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Posiada również wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Wykonywała zawód radcy prawnego we własnej Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Stalowej Woli a także w ramach stosunku pracy w jednostce organizacyjnej powiatu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy z Firmami z terytorium całego kraju w zakresie prowadzenia szkoleń z zagadnień prawnych. Obecnie wykonuje zawód adwokata na podstawie wpisu na listę adwokatów

 

Newsletter
Dodaj swój email do naszej bazy,
aby raz w miesiącu otrzymywać informacje
o najnowszym orzecznictwie, zmianach
przepisów i wydarzeniach w naszej
Kancelari.

Pobierz
Gubisz się w gąszczu umów, poświadczeń i oświadczeń. Nic nie szkodzi ... oto kilka prostych przykładów pism urzędowych.