Linki

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĄDY, TRYBUNAŁY, INSTYTUCJE

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl/

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
http://www.kssip.gov.pl/

Lista sądów powszechnych
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl/

Wyszukiwarka sądów powszechnych
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/search.html

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
http://www.giodo.gov.pl/

Główny Inspektorat Pracy (GIP)
http://www.gip.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl/

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
http://www.iws.org.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl

Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://polskawue.gov.pl

PROCES LEGISLACYJNY

Dziennik Ustaw
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Monitor Polski
http://dokumenty.rcl.gov.pl/MonitorPolski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Rządowe Centrum legislacji
http://www.rcl.gov.pl/index.php

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Newsletter
Dodaj swój email do naszej bazy,
aby raz w miesiącu otrzymywać informacje
o najnowszym orzecznictwie, zmianach
przepisów i wydarzeniach w naszej
Kancelari.

Pobierz
Gubisz się w gąszczu umów, poświadczeń i oświadczeń. Nic nie szkodzi ... oto kilka prostych przykładów pism urzędowych.