Klienci Korporacyjni

Zakres usług » Klienci Korporacyjni

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługą przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obejmując przedmiotowym zakresem działania m.in. następujące zagadnienia:

1.    prawo cywilne w tym m.in.: prawo własności intelektualnej, prawo wekslowe, prawo budowlane;

2.    prawo handlowe, 
•    sporządzanie i opiniowanie umów spółek
•    rejestracja spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
•    rejestracja zmian w spółkach (zmiany w składzie organów, zmiany w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów)
•    sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach
•    formalno-prawna organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników
•    opracowywanie dokumentów w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek;

3.    prawo pracy,
•    reprezentacja  przed sądami pracy
•    sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, w szczególności zaś umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów managerskich,
•    doradztwo w zakresie sporów z pracownikami;

4.    prawo upadłościowe i naprawcze
•    reprezentacja dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
•    reprezentacja upadłego w postępowaniu upadłościowym
•    reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

5.    prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń;

6.    obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, proponujemy zarówno doraźną, jak i stałą, comiesięczną obsługę prawną, w zależności od indywidualnych potrzeb.
Obsługa klientów biznesowych obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi.

Newsletter
Dodaj swój email do naszej bazy,
aby raz w miesiącu otrzymywać informacje
o najnowszym orzecznictwie, zmianach
przepisów i wydarzeniach w naszej
Kancelari.

Pobierz
Gubisz się w gąszczu umów, poświadczeń i oświadczeń. Nic nie szkodzi ... oto kilka prostych przykładów pism urzędowych.