Klienci Indywidualni

Zakres usług » Klienci Indywidualni

Kancelaria zajmuje się także obsługą prawną klientów indywidualnych, poprzez udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz organami administracji, obejmując przedmiotowym zakresem działania m.in. następujące zagadnienia:

1.    sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego małżonków, o alimenty, sprawy  z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;

2.    sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek;

3.    sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu;

4.    sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczące odszkodowań i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych oraz dotyczące odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej;

5.    sprawy z zakresu prawa pracy, w tym o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o sprostowanie świadectwa prac, o odprawę;


6.    sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o emeryturę, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

7.    sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego, w tym obrona w sprawach karnych i wykroczeniach, reprezentowanie osób pokrzywdzonych, powodów cywilnych, dochodzenie odszkodowań wynikających z przestępstwa.

Newsletter
Dodaj swój email do naszej bazy,
aby raz w miesiącu otrzymywać informacje
o najnowszym orzecznictwie, zmianach
przepisów i wydarzeniach w naszej
Kancelari.

Pobierz
Gubisz się w gąszczu umów, poświadczeń i oświadczeń. Nic nie szkodzi ... oto kilka prostych przykładów pism urzędowych.